Privacy

ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญมากสำหรับเรา ดังนั้นเราได้พัฒนานโยบายนี้เพื่อให้คุณเข้าใจว่าเรารวบรวมใช้สื่อสารและเปิดเผยและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ข้อมูลต่อไปนี้แสดงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

ก่อนหรือในเวลาที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเราจะระบุวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุโดยเราและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เข้ากันได้เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรมและตามความเหมาะสมหรือด้วยความรู้หรือความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

โฆษณาของบุคคลที่สาม

นอกจากนี้เรายังใช้โฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อสนับสนุน เว็บไซต์ของเรา ผู้โฆษณาเหล่านี้บางรายอาจใช้เทคโนโลยีเช่นคุกกี้และเว็บบีคอนเมื่อโฆษณาในเว็บไซต์ของเราซึ่งจะส่งข้อมูลผู้โฆษณาเหล่านี้ (เช่น Google ผ่านโปรแกรม Google AdSense) รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ ISP ของคุณเบราว์เซอร์ที่คุณเคยใช้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและในบางกรณีไม่ว่าคุณจะติดตั้ง Flash หรือไม่

ความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของเรา

เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมจากการสูญหายหรือถูกขโมย การเข้าถึงการเปิดเผยการคัดลอกการใช้งานหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของเราตามหลักการเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าการรักษาความลับของส่วนบุคคล ข้อมูลได้รับการปกป้องและดูแลรักษา นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวดังนั้นโปรดกลับมาตรวจสอบเป็นระยะเราจะเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา